Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

SUHF:s presidium och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har initierat ökad samarbete och tillsatt en arbetsgrupp med följande uppdrag och sammansättning.

Uppdrag och syfte

Idag finns ett antal oklarheter kring gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan olika postgymnasiala utbildningsformer.

Arbetsgruppen ska utifrån ett livslångt lärandeperspektiv för den enskilde ta fram förslag till åtgärder som leder till ökad tydlighet och förbättrade utbildningsmöjligheter.

I detta arbete ska förutsättningarna, möjligheterna och hindren för övergångar mellan utbildningsformerna klargöras liksom åtgärder för att underlätta övergångar föreslås.

Gruppen ska även behandla tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna.

Tidplan

Gruppen avlade en rapport till SUHF:s förbundsförsamling den 21 oktober 2015. Rapporten finns till höger.

Arbetsgruppen har låtit genomföra en utredning kring ökat rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. Rapporten finns till höger. 

Sammansättning

  • Christer Bergqvist, avdelningschef, MYH
  • Margareta Landh, utredare, MYH
  • Agneta Marell, rektor, Jönköping University
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli